ANBI

De Goudse Reddingsbrigade heeft een ANBI status, hierdoor is uw sponsorbedrag fiscaal aftrekbaar.

Om de ANBI status te behouden zijn wij verplicht bepaalde gegevens te vermelden.

Naam: Goudse Reddingsbrigade
Fiscaal nummer: 0063 98 030
KvK Nummer: 40464398
Contactgegevens: 
Goudse Reddingsbrigade
Postbus 645
2800 AP  Gouda

Belongingsbeleid

Er wordt bij de Goudse Reddingsbrigade prodeo gewerkt, niemand ontvangt enige vorm in gelden.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur kan op deze pagina worden teruggevonden.

Doelstelling

De doelstelling, zoals deze in de statuten is opgenomen, luidt als volgt: De GRB heeft als doel: bevorderen van het redden van drenkelingen in de meest ruime zin. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  1. het geven van theoretisch en praktisch onderwijs in het zwemmend redden;
  2. het geven van theoretisch en praktisch onderwijs in het varend redden; 
  3. het geven van voorlichting, het verstrekken van adviezen en het beschikbaar stellen van medewerkers voor beveiligingstaken en het helpen bestrijden van watersnoodrampen;
  4. de leden in de gelegenheid te stellen op wedstrijden en kampioenschappen titels te behalen, welke bij het zwemmend en varend redden gebruikelijk zijn; 
  5. samenwerking met- en steun van de overheid;
  6. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Publicatie Balans

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven