Nieuws

Coronavirus update III: verlenging maatregelen, ALV en incasso zwemgeld

01 april 2020
Beste leden en aspirant-leden,

Zoals op 31 maart bekend gemaakt worden de opgelegde maatregelen gehandhaafd tot 28 April. Dat betekent dat tot die datum alle GRB activiteiten komen te vervallen:
 • Er worden geen zwemlessen gegeven
 • Het RN examen wordt uitgesteld tot na de zomervakantie, een nieuwe datum wordt gepland
 • De beslissing over het wel of niet door laten gaan van het ABC examen wordt eind April genomen
 • De EHBO lessen en het EHBO examen komen te vervallen
 • De doop van de reddingsvlet wordt uitgesteld
 • Commissie overleg en vergaderingen van de commissie in de clubruimte komen te vervallen
 • De voorjaarsvergadering van 15 April komt te vervallen

Voorjaarsvergadering

Nu de voorjaarsvergadering komt te vervallen, willen we per email een aantal agendapunten met jullie delen:
 • De kas controle heeft reeds plaats gevonden en er zijn geen onregelmatigheden gevonden. De kas controle commissie is dan ook voornemens om de penningmeester decharge te verlenen.
 • De goedkeuring van het verslag van de najaarsvergadering 2019, als mede de verantwoording voor het gevoerde beleid; worden beide verplaatst naar de najaarsvergadering van 2020.
 • De verkiezingen van bestuursleden wordt verplaatst naar de najaarsvergadering: de herkiesbare bestuursleden Christiaan Atres en Ellis van Liempt blijven tot die tijd hun taak binnen het bestuur vervullen.
 • Martijn Kühn is de afgelopen periode adviseur van het bestuur geweest met betrekking tot de nieuwe website en de AVG. We hebben Martijn gevraagd om als commissaris tot het bestuur toe te treden met hetzelfde taken pakket. We gaan Martijn per direct officieel in het bestuur mee laten draaien, maar zullen hem pas in de najaarsvergadering van 2020 verkiesbaar stellen. Mocht je hier een onoverkomelijk bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij je dit te melden voor 15 april, dit kan bij het secretariaat of indien je dit vertrouwelijk wil doen bij een van onze vertrouwenspersonen.

Incasso Zwemgelden

Zoals jullie gemerkt hebben is het zwemgeld in maart gewoon afgeschreven. We zijn in overleg met Sport.gouda en de gemeente over de kosten van het zwembad terwijl we hier geen gebruik van kunnen maken. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we jullie informeren over deze afspraken en hoe we een en ander zullen gaan uitvoeren. Wij verzoeken jullie dringend om de uitgevoerde incasso niet te storneren, dit leidt tot extra werk voor de penningmeester en secretaris. We vragen jullie even om geduld en begrip.

Vragen

Mochten er vragen zijn van welke aard dan ook, mail die dan alleen naar het secretariaat. Deze zet de vragen uit bij de betreffende commissie ter beantwoording.

Tenslotte wensen we iedereen namens het bestuur veel sterkte en steun elkaar waar nodig in deze moeilijke tijd.

 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Vandaag, 1 april 2020, vieren wij dat Ton Mooijenkind 50 jaar lid én 25 jaar secretaris is van de Goudse Reddingsbrigade. Helaas… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl

AFGELAST: Groenhovencup

15 maart 2020
In verband met de genomen maatregelen in de strijd tegen het Corona virus en de onzekerheid over hoelang deze maatregelen zullen gaan… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
In navolging van de nieuwe regels van het RIVM met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur van de Goudse Reddingsbrigade… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. De Ledenvergadering zal worden gehouden op 15 april 2020 in de clubruimte… Meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven