Lifeguarding

Lifeguards zijn de (meestal vrijwillige) professionals die toezicht houden in zwembaden, het strand bewaken, op een reddingsboot varen en hulp verlenen bij incidenten op en rond het water. Bij deze opleiding heb je de mogelijkheid  om je eigen leerroute te kiezen en opgeleid te worden om je in te zetten voor evenement- en hulpverleningstaken op lokale, regionale en landelijke schaal. Door middel van specialisaties is verdere verdieping mogelijk.

De focus bij deze opleidingen ligt op de hulpverleningstaken die lifeguards van reddingsbrigades uitvoeren. Waaronder het verlenen van eerste hulp, het houden van toezicht, het redden van drenkelingen, het bewaken van evenementen en opereren in overstroomd gebied.

De opleiding richt zich niet alleen op het aanleren van praktische (hulpverlenings) vaardigheden maar ook op aspecten als voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidingeven en communicatie.

De opleiding bestaat uit 2 vakgebieden;
 • Open Water
 • Beach
Binnen de Goudse Reddingsbrigade worden opleidingen verzorgd voor Open Water.  Diverse leden van onze Brigade hebben hun Beach diploma's behaald bij kustbrigade waaronder Texel, Noordwijk, Domburg en RSG Safety.

De diplomalijn bestaat uit 5 diploma's;
 • Junior Lifeguard Beach
 • Junior Lifeguard Open Water
 • Lifeguard Beach
 • Lifeguard Open Water
 • Senior Lifeguard
Daarnaast zijn er een aantal specialisatie's mogelijk;
 • Lifeguard Schipper Beach
 • Lifeguard Schipper Open Water
 • Lifeguard Schipper RWC
 • Reddingsbrigade Chauffeur
Onze instructeurs vertellen je graag meer over deze opleidingen in het zwembad. 

Na het behalen an een kwalificatie geldt dat een lifeguard deze competenties op peil moet houden en deze met regelmaat opniew moet aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld door Reddingsbrigade Nederland.

 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven