Zwemmend Redden voor Zwembaden

Bij de Goudse Reddingsbrigade kunt u de cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) volgen. Dit is een door NRZ en Reddingsbrigade Nederland erkend onderdeel van de beroepsopleiding waarmee je wordt opgeleid tot gediplomeerd toezichthouder in het zwembad.

De opleiding bestaat uit 10 praktijklessen van 1 uur, en 2 tot 4 theorielessen van 1 uur en wordt gegeven op dinsdagavond in het Groenhovenbad te Gouda. Start van de praktijklessen is om 20.00 uur. De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Tijdens de opleiding krijg je een theorie opdracht die je thuis moet uitwerken. Deze opdracht moet minimaal 2 weken voor het praktijkexamen worden ingeleverd. Aan het eind leg je een praktijkexamen af wat ongeveer anderhalf uur duurt. Indien je aan de gestelde exameneisen voldoet ontvang je een certificaat van Reddingsbrigade Nederland met een licentie voor twee jaar.
 

Kosten

De kosten voor de cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden bedragen € 275,-. Inbegrepen in de cursusprijs zijn: alle theorie- en praktijklessen, cursusboek, één keer examenkosten en alle te gebruiken materialen in het zwembad. U dient zelf voor aantekenmateriaal te zorgen bij de theorielessen.

Voorwaarden

  • Voor het examen dient u minimaal de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt.
  • Voor zover mogelijk elke week aanwezig zijn bij de lessen, er mag maximaal 1 les gemist worden.
  • Op tijd inleveren van de competentietoets.
  • Iedere les dient u te zwemmen in badkleding met daarbovenop een T-shirt en een lange broek reikend tot en met de enkels.

Meer informatie

De cursus wordt aangeboden in de periode van oktober tot februari, mits voldoende kandidaten zich hebben aangemeld. Voor verenigingen en / of zwembaden is het mogelijk om andere afspraken te maken. Wilt u zich aanmelden voor deze cursus of meer informatie dan kunt u ons mailen.

Verlengen licentie

Het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden is twee jaar geldig. Na deze periode kan de licentie verlengd worden door middel van het afleggen van een examen. Verlenging is mogelijk via de Goudse Reddingsbrigade. Hiervoor dienen 2 à 3 herhalingslessen verplicht te worden gevolgd, daarna wordt een nieuw examen afgelegd. De kosten voor de verlenging van het certificaat bedragen €150,-

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven