Contributie

Wat kost zwemmen bij de Reddingsbrigade

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 13,50. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk!

Contributie

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het lidmaatschap van de Goudse Reddingsbrigade € 31,00. De contributie wordt in 1 keer geïnd rond 24 december voor het volgende jaar. Wordt men lid in de loop van het jaar dan wordt de contributie per rato van het jaar per maand met € 1,00 verlaagd.

 

Zwemgeld

Bij de jeugdleden die zwemmen voor het Zwem ABC wordt rond onderstaande data € 23,50 zwemgeld geïnd.

Bij de jeugdleden die zwemmen voor een van de brevetten van Reddingsbrigade Nederland (Junior Redder 1 t/m 4, Zwemmend Redder 1 t/m 4 en Lifesaver 1 t/m 3) wordt rond onderstaande data € 21,50 zwemgeld geïnd.

Bij volwassen leden die wekelijks willen zwemmen wordt rond onderstaande data € 17,00 zwemgeld geïnd.

Bij volwassen leden die maximaal 20 keer per jaar zwemmen wordt rond onderstaande data € 8,50 zwemgeld geïnd.

Zie ook het tarievenschema voor compleet overzicht van alle tarieven. Betaling per jaar is mogelijk neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Data inning zwemgeld omstreeks

24 januari, 24 februari, 24 maart, 24 april, 24 mei, 24 juni, 24 juli, 24 september, 24 oktober en 24 november.

U houdt controle over uw geld. Bent u het niet eens met het bedrag dat automatisch van uw rekening is afgeschreven, dan heeft u dertig dagen de tijd om uw bank te vragen om het geld terug te storten. Bovendien kunt u de machtiging op elk gewenst moment intrekken. 

Opzeggen

De leden hebben de mogelijkheid de zwemles drie keer per jaar op te zeggen, dat betekent als men
  • voor 1 maart opzegt, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli opzegt de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december opzegt de zwemles stopt per 1 januari.

Rotterdampas

Bij de Goudse Reddingsbrigade kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de Rotterdampas. Meer informatie over het gebruik van de Rotterdampas vindt u onder veelgestelde vragen.
 

Tarieven per 1 januari 2020

Soort lid Contributie
(inclusief
verzekering)
Zwemgeld
(per jaar) 
Wat mag je Betaling
Jeuglid dat oefent voor
Zwem ABC tot 18 jaar
€ 31,00 € 235,00 1 x per week zwemmen Contributie in december, vervolgens €23,50 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)
Jeuglid dat oefent
voor Reddingsbrigade Nederland tot 18 jaar en hulpinstructeur (grijs shirt)
€ 31,00 € 215,00 1 x per week zwemmen Contributie in december, vervolgens €21,50 per maand gedurende 10 maanden. 
(januari t/m juli en september t/m november)
Volwassen lid vanaf 18 jaar € 31,00 € 170,00 1 x per week zwemmen

dinsdag 20:15 - 21.00 uur 
of
vrijdag 21:00 - 22:00
Contributie in december, vervolgens €17,00 per maand gedurende 10 maanden. 
(januari t/m juli en september t/m november)
Volwassen lid vanaf 18 jaar € 31,00 € 85,00 maximaal 20 x per jaar zwemmen

dinsdag 20:15 - 21.00 uur 
of
vrijdag 21:00 - 22:00
Contributie in december, vervolgens €8,50 per maand gedurende 10 maanden. 
(januari t/m juli en september t/m november)
Aspirant instructeurs
(rood shirt)
€ 31,00 € 107,50 Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur Contributie in december, vervolgens €10,75 per maand gedurende 10 maanden. 
(januari t/m juli en september t/m november)
Kaderleden instructeurs
(geel shirt)
€ 31,00 geen Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur Contributie in december
Wedstrijd zwemmers reeds inbegrepen
op basis van
een van bovenstaande categorieën
€ 64,00 Wedstrijdtraining op dinsdagavond, vrijdagavond en/of zaterdagmiddag €16,- per kwartaal
(mrt, juni, sept en dec)
Let op: je betaalt ook contributie & lesgeld op basis van een van bovengenoemde categorieën. 

Voorkom narigheid en kosten, betaal op tijd

Indien u niet op tijd voldoet aan uw betalingsverplichting (voor bijv. lesgeld, lidmaatschapsgeld) aan de Goudse Reddingsbrigade dan kan u dit veel geld kosten. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat u(w) kind niet meer welkom is in het zwembad. Betaal dus op tijd en voorkom daarmee narigheid en extra kosten

Betalingsverplichtingen waaraan een lid (ouders/verzorgers/voogd) niet heeft voldaan, worden eerst middels de zwemgelden (lesgelden) verrekend. Bij een resterende financiële verplichting hanteert de GRB de volgende procedure.

Eerste herinnering

Betaalt u niet tijdig, dan ontvangt u van de penningmeester een eerste betalingsherinnering. Het verschuldigde bedrag moet binnen 2 weken na dagtekening van de herinnering zijn voldaan. Hierin staat vermeld dat de volgende herinnering wordt verhoogd met € 10,00 incasso kosten.

Tweede herinnering

Betaalt u na de eerste herinnering niet op tijd, dan ontvangt u een 2de herinnering. Het verschuldigde bedrag, is verhoogd met € 10,00 en moet binnen 14 dagen na dagtekening van de brief zijn voldaan. Hierin staat vermeld dat de volgende brief wordt verhoogd met € 15,00 incassokosten.

Incassobureau

Blijft na de tweede herinnering uw betaling uit, dan wordt ontvangt u een brief waarin is vermeld dat u binnen 14 dagen moet betalen. De betalingsopdracht is dan verhoogd met € 15,00 incasso kosten en wordt na 14 dagen uit handen gegeven aan het incassobureau.

Mochten er echter kosten zijn die een lid (ouders/verzorgers/voogd) niet heeft betaald dan worden deze middels de zwemgelden (lesgeld) eerst verrekend. Hierbij valt te denken aan administratie kosten, aangetekende kosten, en andere in rekening gebrachte verenigingskosten. Er blijft dan een restant van niet inbare lesgelden over welke wij dan alsnog uit handen geven aan het incasso bureau.
Leden die hun betalingsverplichting niet nakomen kan de toegang tot het zwembad worden geweigerd ,tenzij zij per direct hun verplichtingen nakomen.

Leden die meer dan drie maal achtereen een betalingsachterstand hebben, krijgen niet langer toegang tot het zwembad. Zij voldoen niet aan hun betalingsverplichtingen en zijn ook niet verzekerd via de Goudse Reddingsbrigade. Niet betaalde schulden worden dan geïnd volgens de bovenstaande procedure.

Zolang er nog openstaande bedragen zijn kan ook een ander lid van de familie geen lid van de Goudse Reddingsbrigade worden.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven