EHBO

Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) is de noodzakelijke hulp die, al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp, aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening. Reddingsbrigade Gouda biedt voor leden een cursus EHBO en leidt op confrom de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Met een diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis ben je in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op je werk, op straat maar ook thuis. Bij de Reddingsbrigade wordt tijdens de cursus tevens extra aandacht gegeven aan water gerelateerde ongevallen en sportletsels.

Voor de diploma's junior lifesaver 2 en 3 van de opleiding zwemmend redden, junior lifeguard en lifeguard van de waterhulpverleningslijn is het hebben van het EHBO diploma een vereiste.

Na het behalen van het Oranje Kruis EHBO diploma verzorgt de Goudse Reddingsbrigade de bijbehorende herhalingslessen.

De opleiding EHBO is in beginsel bedoeldvoor de vrijwilligers vande Goudse Reddingsbrigade en de leden in opleiding voor de hogere diploma's van de opleiding zwemmend redden en de waterhulpverlening.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven