Bestuur

Binnen het bestuur is de volgende functie verdeling vastgesteld:

Voorzitter: vacant
Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur

Secretaris: Ton Mooijenkind

Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur
Portefeuillehouder: Vaar Commissie, PR en werkgroep AVG

Penningmeester: Joop Bervoets

Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur
Portefeuillehouder ARBO en EHBO

2e voorzitter: Christiaan Atres

Algemene bestuurstaken

3e Commissaris: Sandra van Grieken

Algemene bestuurstaken
Portefeuille houder Wedstrijd Commissie

4e Commissaris: Ellis van Liempt

Algemene bestuurstaken
Portefeuillehouder Technische Commissie

2e secretaris: Vacant
Algemene bestuurstaken

2e penningmeester: Vacant
Algemene bestuurstaken

1e Commissaris: Vacant
Algemene bestuurstaken

2e Commissaris: Vacant
Algemene bestuurstaken

Taak verdeling bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding over de vereniging. Dit uit zich onder andere in een maandelijkse vergadering waarin alle lopende zaken worden besproken. Ook vind er regelmatig overleg tussen de bestuursleden onderling plaats over zaken die niet kunnen wachten tot de volgende vergadering.


Plaats binnen de structuur

Het bestuur staat rechtstreeks onder de leden, verzameld in de Algemene Leden Vergadering.
De bestuursleden zijn allen als algemeen bestuurslid gekozen, met uitzondering van de voorzitter. Deze wordt in zijn functie gekozen door de ALV. De overige functies worden in goed onderling overleg verdeeld.


Leden van het bestuur

De leden van het bestuur hebben naast hun algemene taken ook een aantal portefeuilles verdeeld. Hierdoor is er voor iedere commissie een persoon beschikbaar die het contact tussen de commissies en het bestuur onderhoud.
Het bestuur bestaat in principe uit negen personen, waarvan er drie als dagelijks bestuur optreden. Indien door omstandigheden het aantal bestuursleden minder dan negen bedraagt, zal er zo snel mogelijk een vervangend bestuurslid worden gezocht om het bestuur weer compleet te maken.
 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven