Nieuws

Algemene Ledenvergadering

12 september 2019
Op 16 oktober 2019 wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd in de clubruimte van het Groenhovenbad.
 

Agenda
 1. Opening 19:30 uur
   
 2. Ingekomen post betreffende de vergadering
   
 3. Verslag vergadering 17 april 2019
   
 4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
   
 5. Contributieverhoging
   
 6. Begroting 2020, deze kan op aanvraag per email worden toegezonden
   
 7. Rondvraag
Sluiting 21:00 uur

Indien er vragen of bespreekpunten zijn dan kunnen deze voor de vergadering of bij het dagelijks bestuur ingediend worden. Schriftelijke vragen kunnen dus niet op de vergadering zelf worden ingediend.

Ton Mooijenkind,
secretaris

 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Van 17 september tot en met 1 oktober vond het Europees Kampioenschap Lifesaving plaats in Riccione, Italie. Aan het toernooi hebben 9… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Maandagavond 9 september was de seizoensopening voor de kaderleden van de Goudse Reddingsbrigade. Kaderleden zijn maandelijks,… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Afgelopen zaterdag werd op het strand van Nesselande in Rotterdam, het Nederlands Kampioenschap Ocean voor de E, D en C categorie… Meer
 

Start nieuwe seizoen

01 september 2019
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en alle commissies hebben de voorbereidingen getroffen om weer te kunnen starten met de… Meer
 
 
 
 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven