Nieuws

AFGELAST: Algemene ledenvergadering 15 april 2020

05 maart 2020
www.goudsereddingsbrigade.nl
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. De Ledenvergadering zal worden gehouden op 15 april 2020 in de clubruimte van de Reddingsbrigade in het Groenhovenbad.

Agenda Algemene leden vergadering 15 april 2020

1. Opening 19:30 uur
2. Ingekomen post betreffende de vergadering
3. Verslag najaarsvergadering 2019
4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag 2019 (het financiële verslag kan voor de vergadering worden opgevraagd bij de penningmeester)
7. Benoeming kascommissie
8. ARBO
9. Verkiezing leden van het bestuur
    Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Christiaan Atres
    Aftredend volgens schema 2de commissaris en herkiesbaar : Ellis van Liempt
    Aftredend volgens schema voorzitter : vacant
    Kiesbaar, als commissaris Martijn Kühn website en automatisering
10. Rondvraag
11. Sluiting 21:00 uur

 
Beste leden en aspirant-leden, Zoals op 31 maart bekend gemaakt worden de opgelegde maatregelen gehandhaafd tot 28 April. Dat… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
Vandaag, 1 april 2020, vieren wij dat Ton Mooijenkind 50 jaar lid én 25 jaar secretaris is van de Goudse Reddingsbrigade. Helaas… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl

AFGELAST: Groenhovencup

15 maart 2020
In verband met de genomen maatregelen in de strijd tegen het Corona virus en de onzekerheid over hoelang deze maatregelen zullen gaan… Meer
 
www.goudsereddingsbrigade.nl
In navolging van de nieuwe regels van het RIVM met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur van de Goudse Reddingsbrigade… Meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven