Nieuws

AFGELAST: Algemene ledenvergadering 15 april 2020

05 maart 2020
www.goudsereddingsbrigade.nl
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. De Ledenvergadering zal worden gehouden op 15 april 2020 in de clubruimte van de Reddingsbrigade in het Groenhovenbad.

Agenda Algemene leden vergadering 15 april 2020

1. Opening 19:30 uur
2. Ingekomen post betreffende de vergadering
3. Verslag najaarsvergadering 2019
4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag 2019 (het financiële verslag kan voor de vergadering worden opgevraagd bij de penningmeester)
7. Benoeming kascommissie
8. ARBO
9. Verkiezing leden van het bestuur
    Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Christiaan Atres
    Aftredend volgens schema 2de commissaris en herkiesbaar : Ellis van Liempt
    Aftredend volgens schema voorzitter : vacant
    Kiesbaar, als commissaris Martijn Kühn website en automatisering
10. Rondvraag
11. Sluiting 21:00 uur

 
In overleg met SportPunt Gouda hebben we de tijden op de dinsdagavond kunnen aanpassen, we kunnen eerder op de avond beginnen… Meer
 
In maart werden alle activiteiten in het Groenhovenbad stil gelegd i.v.m. het coronavirus. Inmiddels worden de regels weer een beetje… Meer
 
Op donderdag 7 mei heeft de overheid bekend gemaakt dat de zwembaden weer open mogen. Vandaag is er een protocol vanuit de… Meer
 
Helaas zijn alle activiteiten van de GRB de komende tijd afgelast. Om de Reddingsbrigade niet te hoeven missen, introduceren we de… Meer
 
11-04-2020 Meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven